ביטוח בריאות לקטסטרופות רפואיות

על בריאות המשפחה לא מהמרים

הידעת שעלותן של תרופות לסרטן יכולה לעלות על 50,000 ₪ בחודש?
הידעת שעלות השתלה יכולה להגיע ליותר מ-1,000,000 ₪?

רכשו היום הגנה גדולה במחיר קטן!
תכנית ביטוח בריאות מעניקה לך ולמשפחתך הגנה רפואית וכלכלית מפני קטסטרופות רפואיות השתלות וטיפולים בחו"ל ותרופות מאריכות ומצילות חיים, והכל במחיר של כ- 100 ₪  בחודש למשפחה.

עיקרי הכיסוי בתכנית

תרופות מיוחדות מחוץ לסל:

 • כיסוי לתרופות להן נזקק המבוטח, שאינן ברשימת התרופות בסל הבריאות או שאינן מכוסות למבוטח במסגרת הסל ואושרו לשימוש בישראל או באחת המדינות המוכרות.
 • כיסוי לתרופות שלא אושרו לשימוש הנדרש לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח, אך הוכרו כיעילות לטיפול במצבו הרפואי לכל מחלה
 • השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל: כיסוי מקיף להשתלת איבר מתוך רשימת איברים המופיעה בפוליסה, בשני מסלולים עיקריים לפי בחירת המבוטח: כיסוי מלא ללא תקרה במרכזים הרפואיים שבהסכם או פיצוי חד פעמי במקרים בהם החברה לא השתתפה במימון הטיפול או ההשתלה.
 • כיסוי לטיפולים וניתוחים מיוחדים בחו"ל ללא תקרה
 • כיסוי לאשפוז 60 יום לפני ההשתלה/ הטיפול ו- 305 ימים לאחריהם
 • מימון נסיעה לחו"ל ושהייה של המבוטח ושל מלווה
 • טיפולי המשך לאחר ההשתלה/ הטיפול
 • השתתפות בהוצאות איתור תורם מוח עצם
 • פיצוי חודשי לאחר השתלה למשך 24 חודשים
 • קצבה חודשית למועמד להשתלה בסך של כ 4,000 ₪ לחודש ועד 6 חודשים
 • הבאת מומחה רפואי לביצוע הטיפול המיוחד בישראל כתחליף לטיפול בחו"ל
 • פיצוי חד פעמי לצורך החלמה לאחר ביצוע טיפול מיוחד בחו"ל

קבלו את ההצעה המשתלמת ביותר לביטוח בריאות לקטסטרופות רפואיות

נציגו יחזרו אליכם תוך 24 שעות!

סגירת תפריט
דילוג לתוכן