ביטוח
מסגרות חינוכיות

פעולות אונליין

ביטוח לגננת

טופס דיווח על תאונה של ילד או עובד

נא לצרף את המסמכים הבאים:
*צילום ת.ז של אחד ההורים עם ספח בו רשום הילד/ה
*מסמכים רפואיים
*חשבוניות משולמות ומפורטות בגין הוצאות רפואיות
*במקרה של שבר משקפים אישור אופטומטריסט שלא ניתן לתקן את המשקפים + חשבונית רכישה ישנה וחדשה/חשבונית תיקון. נא לא לזרוק את המשקפים שנשברו
*במידה והזמנת אמבולנס למקום והנפגע לא אושפז יש לצרף דו"ח מד"א, חשבונית ששולמה, דו"ח של בית חולים המעיד ששוחרר באותו יום ואישור ניהול חשבון של המשלם