ביטוח
מסגרות חינוכיות

פעולות אונליין

ביטוח לגננת

טופס דיווח על תאונה של ילד או עובד

נא לצרף את המסמכים הבאים:
צילום ת.ז של אחד ההורים עם ספח בו רשום הילד/ה
מסמכים רפואיים
חשבוניות משולמות ומפורטות בגין הוצאות רפואיות
במקרה של שבר משקפים אישור אופטומטריסט שלא ניתן לתקן את המשקפים + חשבונית רכישה ישנה וחדשה/חשבונית תיקון. נא לא לזרוק את המשקפים שנשברו