מחשבון תכנון פרישה

הפנסיה שלכם

זה הסכום אותו תרצו לקבל בכל חודש אחרי פרישה

החל מגיל 60

ניתן להוציא נתון זה מתוך חברת הביטוח אליה מופקדת הפנסיה שלכם

פרטים אישיים

*המידע האישי לא יישלח אלינו בלי אישור שלך.

תוצאה

באשר לוי אנחנו דואגים למקסם את הכסף שלך
כי החיסכון של היום, הוא ההכנסה של המחר.
רוצים להתייעץ איתנו? לחצו על הכפתור "שלח אלינו" וניצור איתכם קשר בהקדם!

פוליסת ביטוח פרט, קיימת במגוון חברות הביטוח. התנאים המלאים מפורטים בפוליסה. בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל ובין תנאי הפוליסה יגברו תנאי הפוליסה.
* סה"כ תשואה משוקללת של המסלולים הנבחרים כחלקם היחסי בתיק. ** סה"כ רווח משוקלל של המסלולים הנבחרים כחלקם היחסי בתיק.
התשואות המוצגות לעיל הינן ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. אין באמור במידע זה כדי להוות שיווק פנסיוני כהגדרתו בחוק ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.

יש למלא את כל השדות