נספחים לתנאי פוליסות עבור מסגרות חינוכיות

מבוטח יקר, בהתאם למסלול בה המסגרת החינוכית שלך מבוטחת (שים לב למסלול שרשום לך בשליחת הפוליסה), מצורפים תנאי הפוליסה לעיונך ומכתב להורים שיש להפיץ

 

תכנון ופרישה

מסלול 1

לצפייה או להורדת הנספח יש ללחוץ על הקישור המתאים

מסלול 2

לצפייה או להורדת הנספח יש ללחוץ על הקישור המתאים

מסלול 5

לצפייה או להורדת הנספח יש ללחוץ על הקישור המתאים